سیستم تولید صدای مجازی موتور

این پیغام در صفحه آمپر خودروی سوناتا هیبرید مدل 2018 به معنی خطا در سیستم تولید صدای مجازی موتور است، این سیستم در زمانی که خودرو روی مد Electric Vehicle (EV) قرار دارد و فقط موتور الکتریکی کار می کند و هیچ صدایی ندارد،صدای مصنوعی و مجازی رو شبیه صدای موتور بنزینی تولید می کند تا حس رانندگی واقعی به راننده و سرنشینان القا شود و همچنین، خودروها و عابرین اطراف نیز حضور آن را متوجه شوند.

برای عیب یابی این سیستم با دستگاه دیاگ جی اسکن باید از منوی virtual engine sound system یا سیستم صدای مجازی موتور طبق شکل زیر وارد شوید.

virtual engine sound system