photo_2017-08-27_15-38-10

photo_2017-08-27_15-38-15

 

پیغام اخطار بالا در خودرو های بی ام دبلیو دیزلی زمانی به نمایش در می آید که سطح مایع اگزوز که در واقع همان ادبلو است پایین باشد. این هشدار به این منظور است که به شما بگوید به علت پایین بودن سطح مایع اگزوز، خودرو بعد از پیمایش 50 مایل اگر خاموش شود، برای جلوگیری از تولید آلاینده ها دیگر روشن نخواهد شد.

ادبلو چیست؟

خودرو های دیزلی ای که از استاندارد یورو 3 به بالا پشتیبانی می کنند برای کاهش آلاینده ی اکسید نیتروژن NOx، از مایع ای به نام ادبلو استفاده می کنند. این مایع در یک مخزن ذخیره می شود و با استفاده از یک نازل به اگزوز تزریق می شود و طی فرآیند های شیمیایی باعث کاهش آلاینده های NOx و در تنیجه کاهش آلاینده های خروجی از اگزوز می شود. زمانی که این مایع رو به اتمام باشد پیغام اخطاری در خودرو نشان داده می شود و خودرو پس از پیمایش مسافتی معین در صورت خاموش شدن برای جلوگیری از تولید آلاینده دیگر استارت نمی خورد.

Summary
پیغام اخطار پایین بودن سطح مایع اگزوز (ادبلو) در بی ام و X5 دیزل
Article Name
پیغام اخطار پایین بودن سطح مایع اگزوز (ادبلو) در بی ام و X5 دیزل
Description
این پیغام اخطار در این خودروی بی ام و X5 دیزل به این معناست که سطح مایع اگزوز یا ادبلو پایین است و خودرو بعد از 50 مایل پیمایش، اگر خاموش شود، دیگر استارت نخواهد خورد
Author
Publisher Name
نیلی کار
Publisher Logo