در فیلم پیش رو، نحوه ی کالیبره کردن سنسور زاویه ی فرمان خودروی لکسوس NX۲۰۰ با دستگاه جی اسکن را مشاهده می کنید.