در بعضی موارد، به هم خوردن کالیبره ی سنسور زاویه ی فرمان باعث می شود که سیستم کنترل پایداری از کار بیفتد و چراغ ESP روشن شود، این اتفاق معمولا پس از انجام تعمیرات روی سیستم جلوبندی، فرمان یا ایربگ حادث می شود، برای انجام این کار باید از منوی عملیات ویژه ی یونیت ESP اقدام کنید و در خودروهایی که مجهز به فرمان برقی هستند، کالیبره ی سنسور زاویه فرمان در منوی فرمان برقی یا EPS می باشد.