آشنایی با عملکرد اندازه گیری (VMI) جی اسکن 2

از G-scan2 مي‌توان به عنوان يك دستگاه واسط جهت اندازه گيري مقادير مختلف (VMI=Vehicle measurement Interface)  بر روي خودرو استفاده كرد. از اينرو G-scan2 داراي قابليت تبديل شدن به مولتي متر ديجيتالي، اسیلوسكوپ و شبيه ساز سيگنال مي‌باشد تا بتوان از آن به طور مستقيم روي دسته سيم خودرو، به عنوان يك دستگاه اندازه گيري استفاده كرد.

1

 

براي اجراي عملكردهاي اندازه گيري، گزينه‌ي ( اندازه گيري) را از منوي اصلي انتخاب كنيد، سپس منوي زير را دنبال كنيد.

measure2

 

* عملكرد اسيلوسكوپ

از اسيلوسكوپ مي‌توان براي اندازه گيري سريع تغييرات ولتاژ يا شدت جريان مدارهاي سنسوري و عملكردي مورد استفاده در خودرو و نمايش سيگنال‌ها در شكل موج‌هاي گرافيكي استفاده كرد.

همچنين با استفاده از سنسور فشار به عنوان آپشن نيز مي‌توان كمپرس سيلندر را اندازه گيري كرد.

پورت‌هاي ورودي سيگنال مختلفي روي قسمت واسط اندازه گيري (VMI) دستگاه G-scan2 براي عملكردهاي اندازه گيري ويژه تعبيه شده‌اند، بنابراين براي آشنايي با آنها به جدول زير مراجعه كنيد.

 

پورت سيگنال تعبيه شده عملكرد اندازه گيري
پورت كانال A ( قرمز رنگ) و كانال B ( زرد رنگ) اسيلوسكوپ براي اندازه‌گيري و نمايش شكل موج ولتاژ
پورت كانال AUX‌( آبي رنگ) اسيلوسكوپ براي اندازه گيري و نمايش شكل موج جريان
پورت كانال B اندازه گيري كمپرس سيلندر
پورت كانال B عملكرد مولتي متر ديجيتالي
پورت كانال B: خروجي ولتاژپورت كانال B: خروجي پالسپورت كانال A: خروجي كنترل علمگرها عملكرد شبيه ساز سيگنال

* لطفاً در نظر داشته باشيد كه كلمپ متر براي اندازه گيري جريان‌هاي الكتريكي و سنسور فشار براي اندازه‌گيري كمپرس سيلندر به عنوان امكانات آپشن محسوب مي‌شوند.

حالت اندازه گيري 2 كاناله (CH2) ، 4 كاناله (CH4) و يا حالت اندازه گيري مربوط به سيستم جرقه زني(Ignition) را براي اجراي عملكرد اسيلوسكوپ انتخاب كنيد.

3

- منوي كنترلي قسمت بالاي اسيلوسكوپ

اگر حالت 2 اندازه گيري 2 كاناله(CH 2) از منوي عملكرد اندازه گيري انتخاب شود، اسیلوسكوپ به شكلي كه در زير نمايش داده شده اجرا خواهد شد.

4

 

Preset: سنسورها و عملگرهايي كه غالباً در سيستم موتور و انتقال قدرت مورد استفاده قرار مي‌گيرند در اين قسمت فهرست شده‌اندو همچنين تنظيمات بهينه‌ي واحدبندي ولتاژ و زمان آنها براي استفاده در اسيلوسكوپ، به عنوان مقادير از پيش تنظيم شده، ارائه شده است. به همين دليل به سادگي مي‌توانيد نام سنسور يا عملگر مورد نظر را از فهرست انتخاب كنيد تا پيش تنظيم مربوط به اندازه گيري آنها در اسيلوسكوپ اعمال شود، به اين ترتيب ديگر نيازي به تنظيم دستي واحدبندي زمان و ولتاژ نيست.

 

اگر يكي از گزينه‌هاي فهرست موجود در قسمت (preset) پيش تنظيم را انتخاب كنيد، آيكن راهنماي كوچك (Help tip) موجود در صفحه‌ي اسيلوسكوپ فعال مي‌شود، كه در آن توضيحات كلي در رابطه با سنسور يا عملگر انتخاب شده از فهرست بعلاوه‌‌ي راهنماي تحليل شكل موج و تصوير شكل موج مرجع را مشاهده خواهيد كرد.

5

 

6

7

 

 

 

User set‌: منوي [User set] تنظيمات كاربر را باز كنيد، كه در آنجا مي‌توانيد تنظيمات كانال، آستانه و نمايش را به صورت دستي پيكربندي كنيد.

A. تنظيمات كانال (CH. Configuration)

در اين قسمت مي‌توانيد تنظيمات واحدبندي زمان و ولتاژ فعلي اسيلوسكوپ را با نام و توضيحات دلخواه ذخيره كنيد تا اگر زماني ديگر قصد اندازه گيري از سنسور يا عملگر مشابهي را داشته به سادگي و با سرعت بتوانيد مجدداً تنظيمات مورد نظر را فعال كنيد.

بنابراين با استفاده از صفحه كليه مجازي كه روي صفحه نمايش ظاهر مي‌شود مي‌توانيد نام فايل را بعلاوه‌ي توضيحاتي مربوط به آن و جزئيات كانال‌هاي به عنوان مرجعي براي استفاده در آينده وارد كنيد.

8

. تنظيمات آستانه‌ي سگينال(Threshold setup) :

سطح آستانه كه به عنوان مرجع براي اندازه گيري بسامد( فركانس) و چرخه‌ي كاري ( ديوتي سايكل) استفاده مي‌شود را مي‌توان از ميان 50% و يا به صورت تنظيم دستي،‌انتخاب كرد.

اگر ][Threshold setup تنظيمات آستانه روي [ON]‌ تنظيم شود، G-scan2 فركانس و ديوتي را با سطح آستانه‌ي 50% مقدار محور y اندازه مي‌گيرد.

اگر فركانس يا ديوتي به درستي اندازه گيري نشود، به عنوان مثال در اندازه گيري ديوتي سونولوئيد مورد استفاده در برخي خودروهاي با سوخت LPG ، مي‌بايست سطح آستانه را به صورت دستي تنظيم كرد. در اين قبيل موارد [Threshold setup] تنظيمات سطح آستانه روي [off] تنظيم كنيد و سپس سطح آستانه را تا جايي كه نياز است تغيير دهيد.

 

9

 

در مثال زير، در هر دو كانال B,A شكل موج‌هاي شبيه به هم نمايش داده شده‌اند، اما با كمي دقت متوجه خواهيد شد كه هيچ ديوتي و فركانسي براي كانال B نمايش داده نشده است، زيرا سطح آستانه براي اندازه گيري فركانس و ديوتي نيازمند قرارگيري در محدوده‌ي سيگنال مي‌باشد.

10

تنظيمات نمايش (Display setup):

در اين قسمت مي‌توان ضخامت سيگنال نمايش داده شده و نام كانال همراه با تنظيمات اطلاعات قابل خواندن مربوط به اندازه گيري را پيكربندي كرد .

ضخامت سيگنال

ضخامت خطوطي كه شكل موج را نمايش مي‌دهند مي‌تواند تا اندازه‌ي 1 نقطه و 2 نقطه انتخاب شود.

نام كانال/ اطلاعات قابل خواندن مربوط به اندازه گيري

نمايش نام كانال در قسمت بالاي پنجره‌ي هر كانال و نمايش اطلاعات قابل خواندن مربوط به اندازه گيري در قسمت راست صفحه‌ي نمايش مي‌تواند روي [on] يا [off] تنظيم شود.

11

12

 

Config: در اين قسمت مي‌توانيد تنظيمات هر كانال را تغيير دهيد.

پيكربندي: شما مي‌توانيد كانال‌ها را به صورت جداگانه در اين قسمت فعال و يا غير فعال كنيد و همچنين تنظيمات و محدوده‌ي سيگنال هر كانال را نيز مي‌توانيد تغيير دهيد.

13

16

 

 

14

 

حالت هاي مختلف پيكربندي توضيحات
UNI تنظيم شده روي سطح o و شكل موج در هر قسمت (+) و (+) نمايش داده خواهد شد.
BI تنظيم شده روي سطح o و شكل موج فقط در قسمت (+) نمايش داده خواهد شد.
AC براي اندازه گيري ولتاژهاي (AC) متناوب استفاده مي‌شود( به عنوان مثال: نوسان‌هاي ولتاژي ديودهاي استرناتود)
DC براي اندازه گيري ولتاژهاي (DC) مستقيم استفاده مي‌شود
Peak براي اندازه گيري و نمايش ولتاژهاي نوساني شديد كه در قطعات داراي سيم پيچ وجود دارد، استفاده مي‌شود( به عنوان مثال: كوتل جرقه، انژكتور و شيربرقي يا سلوئيدها)
Normal سيگنال را مطابق با سرعت نمونه برداري از قبل تنظيم شده نمايش مي‌دهد.
Auto سطح سيگنال به صورت خودكار تنظيم شده و مطابق با سيگنال ورودي در حالت UNT نمايش مي‌دهد.
Manual سطح سيگنال به صورت دستي تنظيم مي‌شود.

Data1  , 2, 3 : از ميان سه گروه اطلاعات قابل خواندن مربوط به اندازه گيري مي‌توان يكي از آنها را انتخاب كرد كه در نتيجه اطلاعات مورد نظر با توجه به گروه انتخاب شده در قسمت بالاي پنجره‌ي هر كانال نمايش داده خواهد شد.

Data1: فركانس(Freq) ،‌ديوتي (+)(Duty+) و ديوتي (-) (Duty-)

Data2: مقدار نشان داده شده توسط مكان نماي A (Cur, A)، مقدار ميانگين(Arg) و مقدار نشان داده شده توسط مكان نماي B(CurB)

Data3: مقدار ماكزيمم يا حداكثر (max) ، مقدار ميانگين (Arg) و مقدار مينيمم حداقل (Min)

Digital( اطلاعات عددي) : در اين قسمت مي‌توان پنجره‌ي نمايش اطلاعات قابل خواندن مربوط به اندازه‌گيري كه در قسمت راست صفحه‌ي نمايش مشاهده مي‌شود را روي حالت (ON) يا (off) تنظيم كرد.

17

* روش ساده‌ي ديگري نيز وجود دارد كه مي‌توانيد نمايش اطلاعات قابل خواندن مربوط به اندازه گيري را توسط آن فعال يا غيرفعال كنيد. براي اينكار مي‌بايست نواحي مشخص شده با رنگ زرد را توسط قلم لمس كرده و آنرا به سمت چپ بكشيد كه در نتيجه پنجره‌ي نمايش اطلاعات قابل خواندن مربوط به اندازه‌گيري ظاهر خواهد شد.

18

همچنين اگر به روش معكوس عمل كنيد، به اين معنا كه نواحي مركزي صفحه نمايش كه با رنگ زرد مشخص شده را توسط قلم لمس كرده و آنرا به سمت راست بكشيد، پنجره‌ي نمايش اطلاعات قابل خواندن مربوط به اندازه‌گيري ناپديد خواهد شد.

21

 

Review‌ (بازبيني): در اين قسمت مي‌توانيد شكل موج‌هاي اسيلوسكوپ را كه از قبل ذخيره كرده‌ايد را مجدداً انتخاب كرده و بازبيني كنيد.

22

Veiw all( نمايش كلي): با انتخاب اين گزينه سيگنال همه‌ي كانال‌ها به صورت يكجا و روي هم افتاده نمايش داده خواهد شد كه اين قابليت براي بررسي سيگنال معيوب يا عمليات عيب يابي از طريق همگام سازي ( سنكرون كردن) مفيد خواهد بود.

23

24

 

30: در اين قسمت اختلاف زماني بين مكان نماي B,A نمايش داده مي‌شود. براي جابجايي خطوط مربوط به مكان نماهاي B,A ابتدا گزينه‌ي A يا B را روي صفحه نمايشگر لمسي انتخاب كنيد تا خط مربوط به مكان نماي مورد نظر به قرمز تغيير رنگ دهد. سپس مي‌توانيد با لمس صفحه نمايشگر، خط مكان‌ نماي قرمز رنگ را در موقعيت مورد نظر قرار دهيد.

31: در اين قسمت با استفاده از گزينه‌‌هاي چپ و راست مي‌توانيد واحدبندي زماني را تنظيم كنيد.

1

 

2- منوي كنترلي قسمت پايين اسيكوسكوپ

2

Reset( باز نشاني): با انتخاب اين گزينه مي‌توانيد تنظيمات فعلي را لغو كرده و صفحه‌ي نمايش را بازنشاني كنيد.

Ch.set( تنظيمات كانال): در اين قسمت مي‌توانيد حالت عملكردي كانال را از 2 كاناله (2ch) به 4 كاناله(4ch) تغيير دهيد.

3

در حالت 2 كاناله (2ch) ، كانال B را مي‌توان در حالت كاري اسيلوسكوپ يا حالت كاري اندازه گيري فشار توسط سنسور قرار داد.

4

براي هر دولت حالت 2 كاناله (2ch) يا 4 كاناله (4Ch) ، كانال AUX را مي‌توان با انتخاب سنسور اندازه گيري جريان پايين [small garret server] يا سنسور اندازه گيري جريان بالا [large carrat sensor] در حالت مورد نظر پيكربندي كرد.

5

Zero set( صفر كردن تنظيمات): با انتخاب اين گزينه مي‌توان تنظيمات را براي اندازه گيري مقاومت، جريان‌هاي الكتريكي پايين يا بالا و فشار روي صفر تنظيم كرد.

6

(راه انداز): با استفاده از اين گزينه يا تريگر را مي‌توان در 3 حالت قرار داد: حالت راه اندازي با شرط وجود موج بالا رونده حالت راه اندازي با شرط وجود موج پايين رونده.

نكته : عبارت (Trigger) برگرفته شده از ماشه‌ي اسلحه يا ، زه كمان مي‌باشد يعني همانطوري كه ماشه‌ي اسلحه ، زمانيكه حالت بدون راه انداز تيرانداز بخواهد اجازه‌ي شليك مي‌دهد، به همين ترتيب حالت تريگر يا راه انداز در اسيلوسكوپ نمايش عبور سيگنال را تا وقتي كه شرط راه اندازي ايجاد نشده، متوقف مي‌سازد.

Single shot: با انتخاب اين گزينه مي‌توان نمايش شكل موج را هنگاميكه شرط راه اندازي به وقوع مي پيوندد، متوقف ساخت تا اينكه كاربر اين حالت را لغو كند. هنگاميكه عمليات اندازه گيري روي سيگنال‌هايي انجام مي‌گيرد كه سريع به وقوع مي‌پيوندد و شكل موج آنها ديگر تكرار نمي‌شود، اين قابليت مفيد خواهد بود. از اين قبيل مولد مي‌توان به اندازه گيري سيگنال سنسورهاي TPS+02 و AFS+TPS يا اندازه گيري ولتاژ باتري در حالت هر آرم اشاره كرد.

Stop: با انتخاب اين گزينه نمايش شكل موج ثابت نگه داشته خواهد شد. كه بعد از آن مي‌توان شكل موج را دقيق‌تر و از نزديك بررسي كرد و يا حتي شكل موج ثابت شده را براي بازبيني درآينده ذخيره كرد.

 

 

*عملكرد مولتي متر ديجيتالي

G-scan 2 عملكرد مولتي متر ديجيتالي را از طريق قسمت واسط جهت اندازه گيري مقادير مختلف بر روي خودرو (VMI- Vehicle measurement Interface) ارائه مي‌دهد كه با استفاده از آن مي‌توان عمليات اندازه‌گيري ولتاژ، مقاومت، فركانس، ديوتي سايكل ، پهناي باند و همچنين آزمايش پيوستگي ( تست بوق) را انجام داد.

1- منوي كنترلي قسمت بالاي مولتي متر ديجيتال:

Voltage( اندازه‌گيري ولتاژ): در اين قسمت مي‌توانيد ولتاژ موجود در مدار را از طريق كانال B‌واحد VMI‌اندازه گيري كنيد.

7

Resistance( اندازه گيري مقاومت): در اين قسمت مي‌توانيد مقاومت مدار يا قطعه را از طريق كانال B واحد VMI‌اندازه گيري كنيد.

Continuty( پيوستگي): با استفاده از اين قسمت مي‌توانيد آزمايش پيوستگي را روي مدار انجام دهيد. اگر مدار سالم باشد و قطعي نداشته باشد، صداي بوق بالا را خواهيد شنيد و همچنين مقدار مقاومت نيز نشان داده خواهد شد.

1

2

Frequency( فركانس): در اين قسمت مي‌توانيد فركانس سيگنال ورودي را از طريق كانال B واحد VMI‌اندازه گيري كنيد.

 

3

Duty +/- ( چرخه كاري) : در اين قسمت مي‌توانيد چرخه‌ي كاري يا ديوتي (+) و (-) سيگنال ورودي را از طريق كانال B واحد VMI اندازه گيري كنيد.

5

Pulse +/ – ( پالس+ / -) : در اين قسمت مي‌توانيد پهناي باند سيگنال ورودي را از طريق كانال B واحد VMI اندازه گيري كنيد.

6

2- منوي كنترلي قسمت پايين مولتي متر ديجيتالي:

Configuration( پيكربندي): در اين قسمت مي‌توانيد تنظيمات عملكرد مولتي متر را پيكربندي كنيد، مانند فعال يا غير فعال كردن راهنماي كاليبراسيون اهم متر، آزمايش پيوستگي با بوق و نمايش اطلاعات مرتبط در هنگام اندازه گيري فركانس/ ديوتي/ پالس همچنين در نيمه‌ي پاييني اين قسمت مي‌توان ضخامت سيگنال گرافيكي كه هنگام عملكرد اندازه‌گيري نمايش داده مي‌شود را از ميان 3,2,1 يا 4 نقطه انتخاب كرد.

7

Display‌( نمايش): در اين قسمت مي‌توانيد تناسب اطلاعات عددي قابل خواندن مربوط به اندازه‌گيري،نمايش گرافيكي و اطلاعات مرجع، حالت‌هاي مرجع آن در پنجره‌هاي نمايش وجود دارند را طبق حالت دلخواه انتخاب كنيد.

9

 

تنظيمات نمايش  11  13  16  14
توضيحات فقط اعداد اصلي قابل خواندن مربوط به اندازه گيري نمايش داده مي‌شوند اعداد اصلي قابل خواندن مربوط به اندازه‌گيري همراه با اطلاعات مرجع نمايش داده مي‌شوند فقط اندازه‌گيري در شكل گرافيكي نمايش داده مي‌شود. اعداد اصلي قابل خواندن مربوط به اندازه‌گيري همراه با اندازه گيري در شكل گرافيكي نمايش داده مي‌شود

 

Zero set ( صفر كردن تنظيمات): با استفاده از اين قسمت مي‌توانيد كاليبراسيون اهم متر را انجام دهيد. براي اينكار راهنماي نمايش داده شده را كه طريقه‌ي كاليبره كردن اهم متر را اتوضيح مي‌دهد، دنبال كنيد.

نمايش پنجره‌ي راهنماي كاليبراسيون را مي‌توانيد از گزينه‌ي [configuration] پيكربندي در قسمت پايين صفحه نمايش غيرفعال كنيد.

17

Reset( بازنشاني): با استفاده از اين قسمت مي‌توانيد مقادير اندازه گيري شده و اطلاعات مينيمم حداقل(Min) ، ماكزيمم حداكثر(Max) و ميانگين (Avg) را بازنشاني كنيد.

Stop( توقف): با استفاده از اين گزينه مي‌توانيد اندازه گيري را متوقف كنيد.

* عملكرد شبيه ساز سيگنال

G-scan 2 توانايي توليد سيگنال‌هاي الكتريكي، براي اهداف عيب‌يابي پيشرفته مدارهاي سنسوري و عملگري موجود در خودرو را دارا مي‌باشد.

1- خروجي ولتاژ پيوسته

از خروجي كانال B واحد VMI‌مي‌توان سيگنال ولتاژ را به صورت پيوسته توليد و به خارج ارسال كرد كه سطح (دامنه) ولتاژ توليدي مي‌تواند توسط كاربر به صورت دستي تنظيم شود. عميقاً از اين قابليت مي‌توان براي بررسي سيم سيگنال سنسور استفاده كرد.

لطفاً دستورالعمل نمايش داده شده در نيمه‌ي پاييني صفحه‌ي نمايش G-scan 2 را مشاهده كنيد.

20

21 : با هر بار انتخاب اين گزينه ولتاژ خروجي 1 ولت كمتر خواهد شد.

22:  با هر بار انتخاب اين گزينه ولتاژ خروجي 1 ولت بيشتر خواهد شد.

23 : با هر بار انتخاب اين گزينه ولتاژ خروي 0.1 ولت كمتر خواهد شد.

25: با هر بار انتخاب اين گزينه ولتاژ خروجي 0.1 ولتا بيشتر خواهد شد.

26 : با انتخاب اين گزينه ارسال ولتاژ خروجي متوقف خواهد شد.

2- خروجي پالس

از خروجي كانال B واحد VMI‌مي‌توان سيگنال پالس 5 ولت با فركانس كنترل شده توسط كاربر تا 1 كيلوهرتز (KHZ) توليد و به خارج ارسال كرد. عمدتاً از اين قابليت مي‌توان براي بررسي سنسورهاي داراي سيگنال خروجي ديجيتالي( مانند سنسور سرعت چرخ) استفاده كرد.

28

 

30:با هر بار انتخاب اين گزينه فركانس پالس خروجي 10 هرتز (HZ) كمتر خواهد شد.

31:با هر بار انتخاب اين گزينه فركانس پالس خروجي 10 هرتز (HZ) بيشتر خواهد شد.

32 : با هر بار انتخاب اين گزينه فركانس پالس خروجي 1 هرتز (HZ) كمتر خواهد شد.

34  :با هر بار انتخاب اين گزينه فركانس پالس خروجي 1 هرتز (HZ) بيشتر خواهد شد.

36: با انتخاب اين گزينه ارسال پالس خروجي متوقف خواهد شد.

3- خروج ديوتي ( چرخه‌ي كاري)

از خروجي كانال A واحد VMI‌مي‌توان سيگنال‌هاي با فركانس و ديوتي كنترل شده توسط كاربر را براي آزمايش عملگرهايي از قبيل انژكتورها توليد و به خارج ارسال كرد.

A- هرتز (Hz)

با انتخاب اين گزينه مي‌توانيد فركانس سيگنال ديوتي خروجي را تنظيم كنيد.

 

37

30:با هر بار انتخاب اين گزينه فركانس پالس خروجي 10 هرتز (HZ) كمتر خواهد شد.

31:با هر بار انتخاب اين گزينه فركانس پالس خروجي 10 هرتز (HZ) بيشتر خواهد شد.

32 : با هر بار انتخاب اين گزينه فركانس پالس خروجي 1 هرتز (HZ) كمتر خواهد شد.

34  :با هر بار انتخاب اين گزينه فركانس پالس خروجي 1 هرتز (HZ) بيشتر خواهد شد.

36: با انتخاب اين گزينه ارسال پالس خروجي متوقف خواهد شد.

- ديوتي (%)

با انتخاب اين گزينه مي‌توانيد چرخه‌ي كاري ( ديوتي سايكل) سيگنال خروجي را تنظيم كنيد.

36

30:با هر بار انتخاب اين گزينه فركانس پالس خروجي 10 هرتز (HZ) كمتر خواهد شد.

31:با هر بار انتخاب اين گزينه فركانس پالس خروجي 10 هرتز (HZ) بيشتر خواهد شد.

32 : با هر بار انتخاب اين گزينه فركانس پالس خروجي 1 هرتز (HZ) كمتر خواهد شد.

34  :با هر بار انتخاب اين گزينه فركانس پالس خروجي 1 هرتز (HZ) بيشتر خواهد شد.

36: با انتخاب اين گزينه ارسال پالس خروجي متوقف خواهد شد.

 

 

 

پست شده در آموزش آنلاین, استفاده از جی اسکن

انتخاب خودرو