اضافه شدن خودروی برلیانس و آریسان پیکاپ به نرم افزار دستگاه جی اسکن

در آپدیت 2016 جی اسکن وانت آریسان در منوی ایران خودرو و خودوری برلیانس (H230) در منوی سایپا اضافه شده است.

ای سی یو ها و سیستم های موجود به شرح زیر می باشد: 

Capture

 منوی ایران خودرو

 پیکاپ آریسان

ScreenCapture_20160412_143426

Capture2منوی سایپاخودروی Brilliance:  ای سی یو موتور سیستم فرمان برقی

ایموبیلایزر

ScreenCapture_20160412_143410

ScreenCapture_20160410_162049

ScreenCapture_20160410_162053

پست شده در آموزش ایران خودرو, آموزش سایپا, اخبار

انتخاب خودرو