ویدئو:تعریف سوئیچ هوشمند هوندا CRV

c3

 

همانطور که در فیلم مشاهده می کنید، شما با استفاده از دستگاه جی اسکن می توانید، تعریف سوئیچ هوشمند خودروی هوندا CRV را بدون کد سوئیچ انجام دهید، برای انجام این عملیات وارد قسمت عملیات ویژه ی یونیت immobilizer/one push start شوید و به دقت و طبق دستورالعمل های دستگاه پیش بروید، برای تعریف سوئیچ هوشمند هوندا در دستگاه Gscan نیاز به کد سوئیچ ندارید و دقت نمایید که تعریف سوئیچ و ریموت باهم انجام می شود.

پست شده در آموزش آنلاین, آموزش هوندا, تعریف ریموت و سوئیچ, ویدئو های آموزشی

انتخاب خودرو