ریست چراغ سرویس MVM 315

chery_fulwin_2_hatchback_4

مراحل ریست چراغ سرویس خودروی ام وی ام 315 به شرح زیر می باشد:

1) سوئیچ را ببندید.

2) دکمه ی سمت راست روی صفحه آمپر را فشرده نگه دارید.

3) همچنان که دکمه ی سمت راست را فشرده نگه داشته اید، سوئیچ را باز کنید و 5 ثانیه صبر کنید.

4) در این مرحله دکمه ی سمت راست را رها کرده و در کمتر از 2 ثانیه دکمه های چپ و راست جلو آمپر را به طور همزمان با هم فشار دهید.

5) در این مرحله چراغ سرویس یا آچار باید خاموش شود.

635656436235259351

 

 

پست شده در آموزش آنلاین, آموزش ام وی ام, سرویس دوره‌ای

انتخاب خودرو