ویدئو:توضیح مفهوم اکتان بنزین و تفاوت بنزین سوپر و معمولی

 

در فیلم پیش رو به توضیح مفهوم اکتان می پردازیم و تفاوت های بنزین سوپر و اکتان را شرح می دهیم، عدد اکتان که بیانگر مقاموت بنزین در برابر خودسوزی می باشد، به روش های مختلفی بدست می آید، یک روش آن RON یا عدد اکتان آزمایشگاهی است که به روش محاسباتی و از فرمول بدست می آید، روش دیگر MON یا عدد اکتان موتوری است که حاصل تست بنزین داخل موتور تحقیاتی می باشد، عدد رایج معمول میانگین این دو عدد است.

پست شده در آموزش آنلاین, تکنولوژیها و مفاهیم خودرو, ویدئو های آموزشی

انتخاب خودرو