ویدئو: تعریف ریموت خودروی سانگ یانگ اکتیون

در این فیلم آموزشی پیش رو، نحوه ی تعریف ریموت خودروی سانگ یانگ اکتیون را مشاهده می کنید، همانطور که در فیلم مشاهده می کنید برای تعریف ریموت این خودرو باید از منوی RK-Sticks وارد شوید.

 

پست شده در آموزش آنلاین, آموزش سانگ یانگ, تعریف ریموت و سوئیچ, ویدئو های آموزشی

انتخاب خودرو