جدول میزان شارژ گاز کولر و روغن سیستم سرمایش محصولات ایران خودرو

 

1

 

 خودروهای دانگ فنگ H30 کراس و هایما ی S7 جدید را در جدول زیر مشاهده می کنید.

 

23