آموزش پک اندازه گیری جی اسکن دو

02تیر 1395

جی اسکن 2 با پک اندازه گیری VMI، علاوه بر مولتی متر و شبیه ساز سنسور دارای اسیلسکوپ چهار کاناله ی خودرویی میباشد، خودرویی بودن این اسیلسکوپ که اهمیت بسیار زیادی دارد و کار را برای شما آسان می کند، بدین معناست که شما برای تست سنسورها و عملگرهای مختلف نیازی به تنظیم تقسمیات زمان […]

02تیر 1395

دیاگ جی اسکن دو VMI یا مجهز به اسیلسکوپ، مولتی متر و شبیه ساز سنسور، قابلیت شبیه سازی سیگنال سنسور های مختلف خودرو را دارا می باشد، در فیلم پیش رو شبیه سازی سنسور میل سوپاپ را مشاهده می کنید، چون سنسور میل سوپاپ از نوع اثر هال و با خروجی دیجیتال است، پس بنابراین […]

02تیر 1395

در دستگاه جی اسکن دو مجهز به پک VMI یا به صورت عامیانه اسیلسکوپ دار، شما قابلیت شبیه سازی سنسورها را دارید، همانطور که در فیلم مشخص است، جی اسکن سه مدل سیگنال مختلف را برای شبیه سازی در اختیار شما قرار می دهد، پالس، ولتاژ و دیوتی، در این فیلم چون قصد شبیه سازی […]

29خرداد 1395

در دستگاه جی اسکن 2 که مجهز به پک VMI یا مجموعه ی مولتی متر، اسیلسکوپ و شبیه ساز سنسور است، این امکان وجود دارد که شما فشار کمپرس سیلندر را به صورت دیجیتال اندازه گیری کنید. برای اندازه گیری فشار کمپرس سیلندر توسط جی اسکن 2 اسکوپ دار یا مجهز به پک VMI نیاز است […]