مدت دوره: 1 روز معدل 8 ساعت

هدیه دوره: نصب رایگان 4 نرم افزار تعمیراتی به انتخاب کارآموزان

ارائه مدرک پایان دوره

ارائه کلیه جزوات آموزشی

ارائه کلیه فیلم های آموزشی

همراه با ناهار و پذیرایی

در این دوره آموزشی دو روزه موارد زیر به کارآموزان آموزش داده می‌شود:

  1. آموزش ریست یادآور سرویس دوره ای روغن موتور خودروهای: بنز، بی ام و، تویوتا، لکسوس، هیوندای، کیا و

  2. آموزش CBS ریست در خودروهای بی ام و

  3. آموزش ریست یادآوری تعویض روغن گیربکس

  4. آموزش ریست یاآوری تعویض لنت جلو و عقب

  5. آموزش ریست یادآوری تعویض روغن ترمز

  6. آموزش تعویض لنت ترمز دستی برقی

  7. آموزش سرویس انژکتور تویوتا و لکسوس

  8. آموزش ریست زمان