دیاگ اصلی و تخصصی شرکت هوندا – HONDA
توضیحت 
دیاگ M-VCI دستگاه عیب یاب تخصصی خودروهای هوندا است . این دیاگ کلیه خودروها از سال 1996 را پشتیبانی می کند همچنین قابلیت پشتیبانی پروتکل SAEJ2534 و  وبرنامه ریزی مجدد کنترل یونیت ها را دارد.
عکس 
دیاگ M-VCI