قدرت مانور این دیاگ بر روی خودروهای آمریکایی است و تا حدود 60% از پیکربندیها و عملیات ویژه روی خودروهای فوق را نیز انجام میدهد.  با توجه به قابلیت خرید ماجولها به صورت تک تک، قیمت مناسبی دارد و بهترین انتخاب برای مکانیکهایی است که با خودروهای آمریکایی همچون فورد، جی ام، کرایسلر و جیپ سروکار دارند.