تعریف سوئیچ سوزوکی ویتارا با دیاگ جی اسکن

تعریف سوئیچ سوزوکی ویتارا با دیاگ جی اسکن برای انجام تعریف سوئیچ سوزوکی بعد از اتصال کابل جی اسکن به کانکتور خودرو دیاگ را روشن کنید و مطابق تصاویر زیر پیش بروید: سوزوکی> بین المللی > 16 پین > ایموبلایزر > عملیات ویژه > key (کلید) ...