فعال سازی آپشن چراغ مشایعت کیا کادنزا با دیاگ زنیت Z5

در این ویدیو قصد داریم آپشن کاربردی چراغ مشایعت تا درب منزل خودرو کیا کادنزا VG مدل 2012 را با دیاگ زنیت Z5 فعال کنیم. ممکن است بخواهیم در محلی از خودرو پیاده شویم که روشنایی کافی وجود نداشته باشد. در صورتی که سرنشینان بخواهند ...