در فیلم پیش رو روش تعریف ریموت خودروی دنا با دیاگ جی اسکن را مشاهد می کنید برای انجام این عملیات باید از منوی ایران خودرو، خودروی دنا را انتخاب کنید، سپس، منوی SMS انتخاب کرده و وارد گزینه ی BCM شوید، در منوی عملیات ویژه BCM باید گزینه ی تعریف ریموت را کلیک کنید و طبق دستورات دستگاه پیش بروید، دقت نمایید که برای تعریف ریموت باید هر دو دکمه قفل و باز را با هم فشار دهید تا تعریف ریموت انجام شود.