هنگامی که یک ریموت جدید خریداری می کنید باید آن را برای خودرو معرفی کنید. برای تعریف ریموت جدید خودرو دنا با استفاده از دستگاه دیاگ جی اسکن باید از منوی ایران خودرو، خودروی دنا را انتخاب کنید، سپس، منوی SMS انتخاب کرده و وارد گزینه ی BCM شوید، در منوی عملیات ویژه BCM باید گزینه ی تعریف ریموت را کلیک کنید و طبق دستورات دستگاه پیش بروید، دقت نمایید که برای تعریف ریموت باید هر دو دکمه قفل و باز را با هم فشار دهید تا تعریف ریموت انجام شود.در فیلم پیش رو روش تعریف ریموت خودروی دنا با دستگاه دیاگ جی اسکن را مشاهد می کنید