در فیلم پیش رو جستجوی خودکار شماره ی شاسی (Auto Vin Search) و ریست ایسیو موتور مرسدس بنز کلاس S را با دیاگ جی اسکن مشاهده می کنید. پس از انتخاب برند مرسدس بنز، گزینه ی جستجوی خودکار را می زنید و جی اسکن به صورت خودکار شماره ی شاسی و مدل خودرو را تشخیص داده و وارد منوی یونیت های خودرو می شود، در این صفحه می توانید، گزینه ی جستجوی خودکار سیستم ها رو بزنید تا در عرض چند ثانیه تمام یونیت ها را پیدا کند، همانوطور که ملاحظه می کنید، جی اسکن تمام 37 عدد یونیت این خودرو را پیدا می کند. در این مرحله اگر روبروی یونیت پیدا شده، علامت تعجب قرمز رنگ ببینید به این معناست که این سیستم نیاز به عیب یابی دارد و دارای کد خطا می باشد، حال می توانید به صورت مجزا آن یونیت را انتخاب کرده و عیب یابی کنید یا اینکه گزینه ی جسجوی کدهای خطا را در قسمت پایین صفحه بزنید تا کدهای خطای تمام یونیت ها را دستگاه جستجو کرده و به شما نمایش دهد.