برای کالیبره ی سنسور زاویه فرمان خودروی نیسان تینا با جی اسکن، از منوی عیب یابی گزینه ی نیسان را انتخاب می کنیم، و سپس 16 پین، و یونیت ABS را انتخاب می کنیم، در عملیات ویژه ی ABS، گزینه ی کالیبره ی سنسور زاویه ی فرمان را انتخاب می کنیم، اگر کالیبره ی این سنسور بهم بخورد، چراغ ESP روشن می شود و خودرو در سر پیچ ها گاز نمی خورد.و سیستم پایداری از کار می افتد.