در فیلم پیش رو نحوه ی کدینگ متغیرهای یونیت ترمز دستی برقی خودروی هیوندایی گرنجور را با دستگاه جی اسکن مشاهده می کنید، دقت نمایید که در خودروهای هیوندایی و کیا پس از تعویض یونیت ها باید، کدینگ متغیرها یا variant coding را انجام دهید، در بعضی از یونیت ها برای انجام این عملیات نیاز به کد دارید ولی در بسیاری از یونیت ها، عملیات کدینگ متغییرها بدون وارد کردن کد انجام می شود و فقط باید تنظیمات را انجام دهید، سوالاتی که دستگاه در این قسمت از شما می پرسد،  شامل نوع و مدل خودور، منطقه جغرافیایی و سمتی است که فرمان قرار می گیرد، کدینگ یونیت فرمان برقی EPS یا سیستم پایش باد تایر TPMS به این شکل می باشد. .در بعضی از یونیت ها مانند Airbag ، صفحه آمپر و یونیت SMK پس از تعویض یونیت برای کدینگ یونیت نیاز به کد مخصوص دارید.

دقت نمایید که تعویض لنت ترمز دستی این خودرو نیز باید با دستگاه انجام شود.