آموزش اپل

21 04 1396

ویدئو:تعریف سنسور زاویه فرمان اپل آسترا با جی اسکن

در فیلم پیش رو نحوه ی تعریف سنسور زاویه فرمان خودروی اپل آسترا مدل 2014 را با دستگاه دیاگ جی اسکن را مشاهده می کنید، انجام این عملیات پس از تعویض سنسور زاویه ی فرمان یا یونیت ESP باید انجام گردد، تا کنترل یونیت سنسور ...

20 04 1396

ویدئو:ریست سنسور زاویه فرمان اپل آسترا با دیاگ جی اسکن

در فیلم پیش رو نحوه ی ریست سنسور زاویه فرمان خودروی اپل آسترا مدل 2014 را با دستگاه دیاگ جی اسکن را مشاهده می کنید.این عملیات باید زمانی انجام شود که فرمان کاملا مستقیم قرار دارد اما در دستگاه دیاگ عدد پارامتر سنسور زاویه ی ...

18 04 1396

ویدئو:تعریف سنسور شتاب اپل آسترا با دیاگ جی اسکن

در فیلم پیش رو نحوه ی تعریف سنسور شتاب خودروی اپل آسترا مدل 2014 را با دیاگ جی اسکن مشاهده می کنید، لازم است که پس از تعریف سنسور شتاب یا یونیت ESP تعریف سنسور شتاب را با دستگاه جی اسکن انجام دهید، اگر تعریف ...

17 04 1396

ویدئو:ریست دریچه های کولر اتوماتیک اپل آسترا 2014 با دستگاه دیاگ جی اسکن

در فیلم پیش رو نحوه ی ریست دریچه های کولر اتوماتیک خودروی اپل آسترا مدل 2014 را با دستگاه دیاگ جی اسکن مشاهده می کنید، این عملیات باید زمانی انجام شود که تعریف دریچه های کولر بهم می ریزد و جهت پرتاب باد یا سرمایش ...

15 04 1396

ویدئو:ریست مقادیر سنسورشتاب اپل آسترا با دیاگ جی اسکن

در فیلم پیش رو نحوه ی ریست مقادیر سنسور شتاب خودروی اپل آسترا مدل 2014 را با دستگاه دیاگ جی اسکن مشاهده می کنید، زمانی که خودرو در سطح کاملا صافی قرار دارد و بار و سرنشین داخل خودرو قرار ندارد، باید مقدار پارامتر سنسور ...

Go to Top