آموزش کالیبره کردن سنسور زاویه فرمان خودروی رنو مگان با دستگاه جی اسکن

PAS1

ابتدا از منوی عیب یابی  برند رنو را انتخاب کنید.

PAS2

 پس از ورود به منوی رنو، مدل مگان را انتخاب کنید.

PAS3

 توجه داشته باشید که مگان های موجود در ایران نسل دوم این خودرو هستند، بنابراین مگان دو را انتخاب کنید.

PAS4

 سپس سیستم فرمان برقی متغیر (variable pas) را انتخاب کنید.

PAS5

 پس از ورود به منوی فرمان برقی باید گزینه ی عملیات ویژه را انتخاب کنید.

1

 

2

 همانطور که در شکل زیر مشاهده می کنید، عملیات ویژه این یونیت به ترتیب شامل: خواندن پیکره بندی، ثبت تاریخ آخرین عملیات تعمیراتی، برنامه ریزی سنسور زاویه ی فرمان و نوشتن وین کد خودرو می باشد.برای کالیبره کردن سنسور زاویه فرمان، گزینه سوم را انتخاب کنید.

3

 با ورود به منوی برنامه ریزی سنسور زاویه فرمان، پیغام زیررا مشاهده می کنید.

4

در این زمان شما باید، موتور را روشن کنید یا سوئیچ را باز کنید تا حداکثر توان کمکی فرمان در اختیار باشد، سپس فرمان را کاملا به چپ بچرخانید و سپس کامل به راست بچرخانید و فرمان را در مرکز قرار داده و گزینه ی تایید (validate) را فشاردهید.

نکته: قبل از فشردن دکمه ی Validate اطمینان حاصل کنید که فرمان و چرخ ها، کاملا در حالت مرکز قرار گرفته اند.

بعد ازاینکه، پیغام تکمیل عملیات روی صفحه ی جی اسکن ظاهر شد، از منوی فرمان برقی خارج شوید و در حالی که دستگاه جی اسکن روشن است، برای 15 ثانیه سوئیج را ببندید و دوباره باز کنید تا تغییرات در حافظه ی کامپیوتر فرمان برقی ذخیره گردد.

پس از اتمام مراحل کالیبراسیون سنسور زاویه فرمان، وارد پارامترها می شویم و زاویه فرمان را چک می کنیم. زمانی که فرمان مستقیم است، زاویه ی فرمان باید صفر باشد. 5

 در این زمان  در حالی که فرمان در مرکز قرار دارد، پارامتر سنسور زاویه ی فرمان را چک می کنیم، در صورتی که عملیات به درستی انجام پذیرفته باشد، این مقدار باید برابر با صفر درجه باشد.