در دستگاه جی اسکن دو در قسمت اندازه گیری (measurement)، شما قابلیت استفاده از مولتی متر، اسیلسکوپ و شبیه ساز سنسور را دارید، در فیلم پیش رو، نحوه ی استفاده از منوی چرخه کاری (Duty cycle) مولتی متر جی اسکن برای تست سنسور دور موتور را مشاهده می کنید.نکته ای که وجود دارد این است که، عدد چرخه کاری برای سنسور دور موتور باید حدود ۵۰ درصد باشد با نوسان محدودی که به علت دو دندانه خالی شاخص فلایویل می باشد.