• از منوی دستگاه جی اسکن برند شرکت سانگ یانگ را انتخاب می کنیم .

1.musso

 • خودروی موسو را انتخاب می کنیم و سیستم های مختلف این خودرو در زیر نام آن لیست می شوند.

musso

 • ECM  یا کنترل یونیت موتور را انتخاب می کنیم.

musso

 • نوع موتور خودرو را انتخاب می کنیم، موتور این خودرو از نوع 2.3MSE / RATIO  می باشد.

3.musso

 • پس از ورود به منوی ECU، گزینه ی عملیات ویژه را انتخاب می کنیم.

4.musso

 • پس از ورود به عملیات ویژه، گزینه ی راه اندازی مجدد واحد کنترل یا ECU RESET  را انتخاب می کنیم.

5.musso

 • طبق دستورات دستگاه پیش می رویم و به دقت فرمانهای نشان داده شده در دستگاه را اجرا می کنیم.در این پیغام از کاربر خواسته شده که سوییچ را ببندد و در طی فرآیند ریست دستگاه را قطع نکند و موتور را روشن نکند.

6.musso

 • در این مرحله تمام مقادیرو اطلاعات ثبت شده در حافظه موقت ECU پاک می شود و آماده می شود برای دریافت مقادیر و تنظیمات اولیه ی کارخانه.

7.musso

8.musso

 • در این مرحله  دستگاه از شما می خواهد که سوئیچ را باز کنید و گزینه استارت را فشار دهید.

9.musso

 • این کارکرد ضمن پاک کردن مقادیر موجود در ECU ، مقادیر اولیه ی مربوط به تنظیم کارخانه ای را بر روی کنترل یونیت نگارش می کند.

10.musso

 • ریست کردن ECU  در حال انجام است و 10 ثانیه زمان می برد.


11.musso

 • در پایان مراحل ریست، دستگاه به شما اعلام می کند که انجام شد و دکه ی OK  را فشار دهید.

12.musso