در فیلم پیش رو نحوه ی ریست سرویس دوره ای خودروی BMW سری پنج مدل 2004 با کد اتاق E60 و E61 را مشاهده می کنید،همانطور که در فیلم مشاهده می کنید، می توانید سرویس های مختلف خودرو از جمله، سرویس روغن، شمع، لنت ترمز جلو و عقب، تعویض روغن ترمز و بازرسی خودرو را ریست کنید.