toyota

از منوی عیب یابی گزینه ی Toyota  را انتخاب می کنیم.

1

پس گزینه ی  International  یا بین الملل را انتخاب می کنیم، دقت کنید که همیشه از برای عیب یابی خودروهای تویوتا از گزینه ی بین اللمل وارد شوید.

2

با توجه به جدید بودن خودرو و 16 پین بودن کابل عیب یاب آن، گزینه ی 16 پین را انتخاب کنید.

3

سپس گزینه ی system search  یا جستجوی اتوماتیک سیستم ها را انتخاب می کنیم تا دستگاه جی اسکن تمام ECU  های موجود در خودرو را برای شما جستجو کند.

4

obe

همانطور که مشاهده می کنید، در این خودرو سه عدد کنترل یونیت وجود دارد، که شامل موتور،ABS و ایربگ می باشد،لازم به ذکر است که سیستم های این خودرو به دلیل کاربرد های خارج جاده ای و باربری آن بسیار ساده طراحی شده است و حتی این خودرو سیستم ایموبیلایزر هم ندارد و کلید فلزی بدون ریموت کنترل دارد.

5

در منوی زیر کاربردهای ویژه ECU موتور را مشاهده می کنید که شامل موارد زیر است: جبران انژکتور، مقداردهی اولیه ی پمپ تغذیه، پاک کردن اعلام خرابی فیلتر ذرات معلق دیزل، ریست جبران سنسور نسبت هوا به سوخت ( سنسور اکسیژن)، ریست جبران زمان میل لنگ ( سنسور دور موتور)

TCCS s2

پاک کردن رکورد کاتالیست، مقداردهی اولیه متغیرهای گیربکس اتوماتیک، نگارش پیمایش خودرو، ریست مقادیر تعریف شده ی پاشش انژکتور دیزل،

TCCS s

پاک کردن مقادیر تعریف شده ی پاشش انژکتور دیزل، تعریف مقادیر پاشش انژکتور دیزل، تعریف مقادیر پاشش انژکتور (جزئیات) دیزل

 

TCCS s1

obe

در منوی زیر لیست عملیات ویژه ی ABS-VSC  را مشاهده می کنید.که به ترتیب شامل هواگیری یونیت هیدرولیک، صفرکردن فشار آکومولاتور، کالیبره کردن سنسورهای شتاب، مقداردهی اولیه شیرخطی می باشد.

ABS-VSC s2

پاک کردن حافظه ی پشتیباتی، مد تست کردن، مد بازرسی سیستم، ترمز برقی.

ABS-VSC s

خنثی سازی حافظه ی سنسور سیستم کنتزل پایداری.

ABS-VSC s1

obe

همانطور که مشاهده می کنید،محل قرارگیری  کابل OBD  در این خودرو در جلوی پای سمت راننده قرار دارد.

obe