تعریف سوئیچ خودروی تیباآموزشی که در این ویدئو برای شما در نظر گرفته شده است، نحوه تعریف سوئیچ خودروی تیبا با ایموبیلایزر CIM توسط دستگاه عیب یاب جی اسکن است؛ برای تعریف سوئیچ خودروی تیبا لازم است تا شما کد 8 رقمی تعریف سوئیچ را در اختیار داشته باشید که باید آن را از طریق نمایندگی ها دریافت کنید و سپس با استفاده از این کد، دستگاه جی اسکن و انجام دقیق مراحل آموزش داده شده در این ویدئو می توانید تعریف سوئیچ خودرو تیبا را به راحتی انجام دهید.