2009-kia-amanti-base-sedan-angular-frontدر فیلم پیش رو، روش تعریف کلید هوشمند خودروی کیا اوپیروس مدل 2009 را بادستگاه جی اسکن مشاهده می کنید، همانطور که در این ویدئو مشاهده می کنید برای تعریف سوئیچ این خودرو باید یونیت smart key code saving را انتخاب کنید و کد سوئیچ 6 رقمی را که با توجه به شماره ی شاسی از شرکت دریافت می کنید را وارد کنید، توجه نمایید که در این خودروها، تعریف سوئیچ و ریموت همزمان انجام می شود.