در این ویدئو با نحوه تعویض لنت ترمز دستی برقی در خودروی آئودی A8 آشنا می شوید، همانطور که در فیلم مشاهده می کنید، برای تعویض لنت این خودرو نیاز است که ضخامت لنت جدید را اندازه گیری کرده و توسط جی اسکن آن را برای سیستام EPB تعریف نمایید، دلیل انجام این کار این است که، سیستم ترمز دستی برقی بتواند ، موقعیت پیستون کالیپر را با توجه به ضخامت لنت تنظیم نماید تا عملکرد سیستم با کمترین تاخیر همراه باشد