ریست ایسیو گیربکس هیوندای جنسیس

در فیلم پیش رو نحوه ی ریست ایسیو گیربکس هیوندایی جنسیس با دیاگ جی اسکن را مشاهده می کنید، برای ریست ایسیو گیربکس با دیاگ جی اسکن باید وارد قسمت عملیات ویژه ی یونیت گیربکس شوید، انجام این کار پس از تعویض روغن گیربکس و یا تعمیرات آن توصیه می گردد و گاهی اوقات برای اصلاح ضربات گیربکس و تعویض دنده ی خشن نیز ریست ایسیو گیربکس باید انجام شود. برای انجام این عملیات طبق دستورات دستگاه باید پیش بروید