در فیلم پیش رو روش ریست دستی سرویس دوره ای خوردوی مرسدس بنز E350 را مشاهده می کنید، همانطور در فیلم نشان داده شده است، ریست سرویس دوره ای این مدل مرسدس را می توان با استفاده از دکمه های روی فرمان انجام داد، ولی روش ساده تر استفاده از دستگاه دیاگ جی اسکن و ریست ASSYST از مونوی یونیت اطلاعات یا INFORMATION است.