در فیلم پیش رو منوی عملیات ویژه ی یونیت ایربگ خودروی تندر90 را با دستگاه جی اسکن مشاهده می کنید. در این منو گزینه ی خواندن تنظیمات و پیکره بندی تک تک قطعات مجموعه ی ایربگ وجود دراد.خودروی مورد تست ما، مجهز به دو ایربگ می باشد، پس بنابراین به جز ایربگ راننده و شاگرد، مابقی گزینه های ایربگ غیرفعال می باشد.در صورتی که پیکره بندی سیستم ایربگ به درستی انجام نشود، چراغ ایربگ روشن می شود و خطایی در یونیت ایربگ ثبت خواهد شد.

همچنین با کلیک بر روی لینک زیر می توانید عملیات ویژه ی ایربگ مگان با دیاگ جی اسکن را نیز مشاهده کنید.

عملیات ویژه ی ایربگ مگان با دیاگ جی اسکن