در خودروهای پژو پارس جدید یونیتی به نام CEC اضافه شده است که وظیفه ی کنترل سیستم ها ی داخلی خودرو مانند: راهنما،قفل مرکزی، دزدگیر،چراغ های داخل اتاق و غیره را برعهده دارد، دراین فیلم نحوه ی عیب یابی و عملیات ویژه ی این یونیت را با دستگاه جی اسکن مشاهده می کنید، امکان تعریف ریموت و پیکره بندی این یونیت توسط جی اسکن وجود دارد، برای انجام این عملیات باید خودروی پژو پارس را از برند IKCO انتخاب کنید. یونیت CEC مانند UCH در خودروی تندر 90 است که در واقع کامپیوتر داخل اتاق این خودرو محسوب می شود.با دستگاه جی اسکن می توانید به این کنترل یونیت جدید خودروی پژو پارس متصل شوید و تست عملگرها و پیکره بندی ها رو انجام دهید و پارامترهارا بررسی کنید.