روش ریست سیستم TPMS در خودروی هوندا Accord مدل 2013 تا 2017:

هوندا آکورد

 

سیستم پایش باد تایر TPMS در این خودروها ازنوع Indirect یا غیر مستقیم است به این معنی که در این سامانه سنسور TPMS وجود ندارد و یونیت TPMS از طریق اطلاعاتی که از سنسورهای سرعت چرخ ها دریافت می کند، سرعت چرخ ها را باهم مقایسه می کند و اگر تایری دچار کمبود فشار شود، به علت تغییردراندازه قطر چرخ، سرعت چرخ نیز تغییر می کند و سیستم TPMS چراغ اخطار را روشن می کند.چند مدل مختلف برای این سیستم وجود دارد که روش ریست هرکدام به شرح زیر است:

الف) روش ریست مدل هایی که فاقد صفحه نمایش اطلاعات است:

 • فشار باد تایرها را طبق برچسب روی درب تنظیم کنید.
 • دکمه ی TPMS که در قسمت پایین سمت چپ داشبورد است را برای 3 ثانیه نگه دارید تا چراغ TPMS دوبار چشمک بزند.
 • سیستم پس از 30 دقیقه رانندگی بین سرعت 50 تا 100 کیلومتر بر ساعت کالیبره خواهد شد.

ب) روش ریست مدل هایی که نمایشگر TPMS در صفحه آمپر قرار دارد:

 • فشار باد تایرها را طبق برچسب روی درب تنظیم کنید.
 •  با استفاده از دکمه های بالا و پایین روی فرمان، صفحه ی منو را عوض کنید تا به گزینه ی vehicle setting یا تنظیمات خودرو برسید وانتخابش کنید.
 •  دکمه ی SEL/RESET را دوبار فشار دهید.
 •  گزینه ی CALIBRATE را انتخاب کنید و دکمه SEL/RESET را بزنید.
 •  سیستم پس از 30 دقیقه رانندگی بین سرعت 50 تا 100 کیلومتر بر ساعت کالیبره خواهد شد.

ج) روش ریست با استفاده از منوی تنظیمات نمایشگر کنسول وسط :

 •  فشار باد تایرها را طبق برچسب روی درب تنظیم کنید.
 • در صفحه نمایش کنسول وسط گزینه ی SETTING یا تنظیمات را انتخاب کنید( اگر صفحه نمایش لمسی نیست توسط دکمه ی نزدیک کنترل رادیو پخش این کار را انجام دهید)
 • گزینه ی VEHICLE  یا VEHICLE SETTING را انتخاب کنید.
 •  گزینه ی TPMS CALIBRATION را انتخاب کنید.
 • دکمه CALIBRATE را بزنید.
 •  سیستم پس از 30 دقیقه رانندگی بین سرعت 50 تا 100 کیلومتر بر ساعت کالیبره خواهد شد.