دفترچه راهنمای سریع جی اسکن (Quick manual)

جهت دانلود دفترچه راهنمای سریع جی اسکن از لطفا از لینک زیر استفاده نمایید.

www.nilicar.com/repo/G-Scan2-Quick-Manual.pdf

 

پست شده در آموزش آنلاین, استفاده از جی اسکن

انتخاب خودرو