در فیلم پیش رو، نحوه ی ریست ایسیو گیربکس خودروی تویوتا لندکروزر مدل 2009 را با دیاگ جی اسکن مشاهده می کنید، همانطور که در فیلم مشاهده می کنید، برای انجام این عملیات باید از منوی عملیات ویژه ی یونیت TCCS یا موتور و گیربکس اقدام کنید، این کار بعد از تعویض روغن گیربکس اتوماتیک و یا انجام تعمیرات و سرویس گیربکس توصیه می گردد تا مقادیر اولیه ی گیربکس ریست شده و به حالت اولیه باز گردد.