ریست گیربکس به چه منظوری انجام می شود؟

در خودرو های دارای گیربکس اتوماتیک لازم است بعد از تعویض قطعات گیربکس، انجام تعمیرات بر روی گیربکس و یا تعویض روغن آن ایسیو گیربکس ریست شود تا مقادیری که از قبل در داخل یونیت کنترلی آن ثبت گردیده است به مقدار اولیه خود باز گردند و گیربکس بتواند به درستی کار کند. حتی در بعضی مواقع گیربکس خودکار پس از مدتی که کار می کند به هر دلیلی دچار تقه زدن در تعویض دنده ها می شود که در صورت سالم بودن قطعات در گیربکس می توان در بسیاری از موارد با انجام ریست گیربکس این تقه ها را از بین برد. به طور کلی ریست گیربکس مقادیر گیربکس اتوماتیک به حالت اولیه ی بر می گرداند و تعویض دنده ها نرم تر ، آرام تر و بدون ضربه صورت می گیرد.

در فیلم پیش رو نحوه ی آموزش ریست یونیت گیربکس خودروی کیا سورنتو مدل 2013 را با دستگاه دیاگ جی اسکن را مشاهده می کنید. برای انجام این عملیات بعد از انتخاب خودرو وارد قسمت گیربکس خودکار شوید و از منوی عملیات ویژه می توانید این عملیات را انجام دهید.