در فیلم پیش رو، شرح بخشی از موارد تکمیل شده در آپدیت ماه 5 سال 2017 میلادی دستگاه جی اسکن را مشاهده می کنید، در این فیلم کوتاه فقط بخش مختصری از سیستم ها و خودروهای تکمیل شده در آپدیت 2017.05 را مشاهده می کنید، دقت نماید که همه ی 66 برند خودرویی موجود در دستگاه جی اسکن در این آپدیت اخیر به روزرسانی شده اند و سیستم های جدید آن ها اضافه شده است و در این فیلم فقط بخش کوچکی از این آپدیت ها را می بینید.