در فیلم پیش رو نحوه ی کالیبره ی سنسور زاویه فرمان هیوندایی i20 مدل 2017 را با دستگاه جی اسکن مشاهده می کنید، در خودروی هیوندایی i20 چون فرمان برقی است برای کالیبره ی سنسور زاویه ی فرمان باید از منوی عملیات ویژه ی یونیت فرمان برقی یا MDPS اقدام کنید، دقت نمایید که اگر این عملیات به درستی انجام نشود، سیستم کنترل پایداری یا ESC از کار می افتد و چراغ اخطار آن در صفحه آمپر روشن می شود.سنسور زاویه ی فرمان در این خودرو در داخل موتور فرمان برقی قرار دارد و یکی از سنسور های مهم سیستم کنترل پایداری نیز می باشد.
اگر این سنسور توسط دستگاه دیاگ جی اسکن به درستی کالیبره شده باشد، در زمانی که فرمان در مرکز قرار دارد و چرخ ها مستقیم هستند، عدد پارامتر سنسور زاویه فرمان صفر می باشد.