در فیلم پیش رو نحوه ی ریست دریچه های کولر اتوماتیک خودروی اپل آسترا مدل 2014 را با دستگاه دیاگ جی اسکن مشاهده می کنید، این عملیات باید زمانی انجام شود که تعریف دریچه های کولر بهم می ریزد و جهت پرتاب باد یا سرمایش و گرمایش و یا چرخش باد مطابق درخواست راننده نمی باشد، در این مواقع باید ریست دریچه های کولر اتوماتیک را با دیاگ جی اسکن انجام دهید، برای انجام این عملیات باید وارد منوی عملیات ویژه ی کولر شوید.